„Maryja. Matka i Królowa”. Mitch Pacwa

32,90 

Kategoria: Tag:

Opis

Maryja jest najwspanialszym wzorem wiary dla całego Kościoła.
To właśnie dzięki Niej zbliżamy się do Chrystusa.

Znany jezuita – Mitch Pacwa – zaprasza w swojej książce katolików do ponownego poznania Matki Najświętszej. Przeprowadzając czytelnika przez kolejne biblijne fragmenty Starego i Nowego Testamentu oraz doktryny Kościoła katolickiego, tłumaczy, najważniejsze momenty z życia Maryi.

• Dlaczego Maryja miała kluczową rolę w historii ludzkiego zbawienia?
• Czemu Matkę Chrystusa nazywamy nową Ewą?
• Jak bardzo znacząca była Jej obecność na weselu w Kanie Galilejskiej?
• Co oznaczają słowa Jezusa skierowane do Niej na Kalwarii?

Poznaj na nowo naszą Matkę i Królową, Maryję, która chce zbliżyć każdego człowieka do Boga.

Kolejne rozdziały książki zawierają studium do refleksji, pytania pomocnicze do indywidualnego lub grupowego rozważania oraz miejsce na notatki.

Mitch Pacwa – kapłan katolicki, jezuita, doktor filozofii, jeden z najbardziej inspirujących duchownych w Ameryce. Jego program w telewizji EWTN cieszy się niesłabnącą popularnością. Autor książek „Zwyciężać w walce z grzechem”, „Zbawieni” i „Jak słuchać, kiedy Bóg mówi”.