Wielkie proroctwo Fatimy, Moje Serce Zatriumfuje. Scognamiglio Dias Cla Joao

28,00 

Opis

Wielkie proroctwo Fatimy, Moje Serce Zatriumfuje

Z orędzia fatimskiego jasno wynika, że nadejście nowej epoki na tym świecie epoki panowania Maryi jest czymś nieodwołalnym!
Jakże trudno to sobie dziś wyobrazić. Laicyzacja, kryzys Kościoła, zgorszenie, odejście od wiary całych społeczeństw, ideologie wymierzone w prawo Boże, prześladowania za wiarę… Wydaje się, że świat naprawdę zmierza ku apogeum moralnego zepsucia. Ale przecież wielkie proroctwo z Fatimy jest jasne. Serce Maryi zatriumfuje! Nie symbolicznie, nie w zaświatach, nawet nie na końcu czasów, ale tu, na tym świecie. Czy zapomnieliśmy o tej niezwykłej obietnicy? W jakim miejscu dziejów jesteśmy? Kiedy nadejdzie czas panowania Maryi? Jak do tego dojdzie? Jak będzie wyglądać? Książka stawia wiele pytań o przyszłość w kontekście przesłania z Fatimy i koncentruje się na tej części orędzia, w które bodaj najtrudniej dziś uwierzyć. To czyni tę publikację jedną z najbardziej przemawiających, istotnych i fascynujących lektur o objawieniach w Fatimie i ich konsekwencjach.
Lektura ku pokrzepieniu serc ludzi wierzących. Podnieśmy głowy, obudźmy nadzieję, nie gaśmy ducha. W górę serca!